Chú đi công tác xa, cháu ở nhà “chăm sóc” dì dâm đãng

Một người cháu lăn vào nhà của vợ chồng dì. – Tôi hạnh phúc với mối tình đầu của anh ấy, anh ấy

Diễn Viên: Sakura Tsukishima