Xin cô đồng nghiệp ở nhờ một đêm nhưng cô ấy bắt tôi “trả phí” bằng tinh trùng