Đi làm nhiệm vụ chung với cô điều tra viên dâm đãng Honoka Tsujii