Trò chơi trao đổi vợ chồng

Những người bạn thời thơ ấu dự định [hoán đổi] đổi vợ cho nhau để thoát khỏi lối mòn.

Diễn Viên: Kitano Yuna / Misaki Sakura