Về quê chơi, thanh niên được cô chị chiêu đãi… bằng cơ thể của mình