Nữ điều tra viên xâm nhập vào cơ quan sản xuất thuốc kích dục trái phép và cái kết

Tôi là một điều tra viên ưu tú được quốc gia giao nhiệm vụ. – Trong những năm gần đây người ta đã điều tra

Diễn Viên: Misaki Nanami