Giải phóng cho ác quỷ, thanh niên được ban tặng sức mạnh điều khiển tâm trí mọi người

Ngôi sao SOD Iori Furukawa sẽ xuất hiện đặc biệt ở hàng rào phòng thứ ba! – Nhân vật chính