Chồng bị giáng chức, vợ liền ngoại tình với sếp mới của chồng

Tôi là chủ tịch một công ty có vốn đầu tư nước ngoài nhưng công ty đó đã bị mua lại. – Ứng dụng mới

Diễn Viên: Alice Nanase