Uống nhầm thuốc kích dục, con dâu đưa bố chồng vào tầm ngắm