Rủ đồng nghiệp về nhà uống rượu, anh chồng bị vợ “cắm” cặp sừng to

Yoshioka đi uống nước với đồng nghiệp Takikawa trên đường đi làm về. – Hai người đó