Sắp phá sản, vợ buộc phải ” bán thân ” để cứu khách sạn của mình

Một quán trọ lâu đời do một cặp vợ chồng điều hành. – Do suy thoái kinh tế kéo dài và dịch bệnh,

Diễn Viên: Iori Furukawa