Đụ cô bạn thân thời thơ ấu

Một ngày mùa thu khi bạn cảm thấy mùa đông đang đến. – Sau khi trở về quê hương Yamagata của tôi vào ngày

Diễn Viên: Aozora Hikari