Thất thần chứng kiến thằng em trai trời đánh cướp mất đi cô vợ mà mình yêu thương