Gạ đụ nữ tiểu thư nhà giàu trong chuyến đi công tác xa

Koyoi Konan là một kẻ cắm sừng thực sự và lần đầu tiên thử thách công việc đóng phim! – Koyoi, một nhân viên mới

Diễn Viên: Koyoi Konan