Người mẹ tốt bụng và người con bị ung thư giai đoạn cuối