Đồng hồ điều khiển thời gian

Số lượng lớn người x loạn luân x thời gian dừng lại! – Dòng Nechikkosa số 1! – Tận dụng tối đa pháp sư