Trốn vợ đi suối nước nóng cùng em tình nhân

[Elloi woman x chuyến đi suối nước nóng] Tôi muốn quên đi những căng thẳng của gia đình, vợ và công việc và chìm đắm trong tôi

Diễn Viên: Aika Yamagishi