Mất vợ sắp cưới vào tay tên quản lý chung cư bẩn thiểu

Aika và Shinichi bắt đầu sống chung với mục đích kết hôn. – Người chăm sóc đến thăm

Diễn Viên: Aika Yamagishi