Chồng thất nghiệp ở nhà nội chợ bị vợ cắm cho “cặp sừng” to khi đi công tác xa với anh đồng nghiệp