Lỡ tàu trong chuyến công tác xa, tôi bị cô đồng nghiệp “cưỡi ngựa” cả đêm trong khách sạn