Chồng đi công tác xa, vợ ở nhà được chăm sóc đặc biệt bởi tên sếp và đồng nghiệp biến thái