Giải cứu mỹ nhân bị kẻ bám đuôi, thanh niên được nàng lấy thân đền đáp