Chồng nhu nhược đứng nhìn vợ chịch nhau với thằng khác

Triều Dương và tôi đã kỷ niệm ngày cưới lần thứ nhất và chúng tôi đang xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Diễn Viên: Asahi Mizuno