Chồng thiếu nợ xã hội đen, vợ đành bán thân để thay chồng trả nợ