Ăn trộm đồ, nam sinh bị bà chủ cửa hàng bắt lại dạy dỗ