Người vợ thiếu thốn tình dục và anh PT may mắn

Ba năm sau khi cưới vợ Karen, mối quan hệ giữa hai người ngày càng xấu đi kể từ đó.

Diễn Viên: Karen Sasahara