Vừa mất hết sự nghiệp vừa chứng kiến vợ bị thằng khác địt

Tetsuya Nakano, chủ tịch một công ty liên doanh CNTT. – Anh ấy đã mở rộng và phát triển một nhà phát triển ứng dụng

Diễn Viên: Nanao Nakano