Đổi vợ với thằng bạn thân

Sự hợp tác đầu tiên của PREMIUM x Madonna! -!! – Cặp vợ chồng Mito và Yamagishi sống ở sa

Diễn Viên: Aika Yamagishi / Kana Mito