Cách giải quyết của tên quản lý cửa hàng biến thái khi phát hiện cô gái xinh đẹp ăn trộm đồ