Chuyến đi công tác xa cùng cô nhân viên mới

Người đứng đầu phía bắc đi đến vùng nông thôn xa xôi của Nagano cùng với một số cấp dưới để kinh doanh.

Diễn Viên: Kaede Karen