Anh quản lý may mắn vào cô nhân viên hứng tình

Một sự phát triển may mắn đã đến với tôi, một quản lý cửa hàng trung niên độc thân chưa bao giờ rời xa

Diễn Viên: Yuko Ono