Người chồng bất lực để vợ cho xã hội đen chịch để trừ nợ