Nghiện NTR, thanh niên rủ tiền bối về để đụ bạn gái của mình