Vợ bỏ theo anh Tây đen trước ngày lễ cưới vì con “ciu” khoẻ mạnh