Bất khả kháng chứng kiến vợ bị anh Tây đen đụ tới tấp

[Chúc mừng! – Lệnh cấm đen đầu tiên] Người da đen đến nhà trọ vì sự đồng hành của bố tôi.

Diễn Viên: Jinguji Nao