Trễ chuyến tàu cuối cùng, cô gái xin ở nhờ nhà anh bạn thời thơ ấu một đêm và cái kết